Bibliotek Swedenborg är ett forskningsbibliotek, filial till universitetsbiblioteket i Bryn Athyn College i USA. Vi samlar och organiserar böcker, tidskrifter och dokument med anknytning till Emanuel Swedenborg och Nya Kyrkan.

I våra samlingar finns dessutom böcker kring teologi från 1600 talet och framåt, framför allt sådant som påverkat eller påverkats av Swedenborgs tänkande. Vår strävan är att systematisera våra samlingar och arkiv så de blir tillgängliga för forskare och en allmänhet intresserad av ämnet. Vi vill vara ett fönster och en mötesplats för dem som har ett djupt likaväl som ett ytligt intresse för Emanuel Swedenborg hans författarskap, hans sammanhang och hans person.

Historik
Sedan 1800-talets första år har Sveriges Swedenborgska organisationer haft en boksamling. 1866 organiserades boksamlingen. Ett bibliotek grundades av Oscar Tyboni och prof. Cronhamn. När Swedenborgs minneskyrka invigdes 1927, flyttades en del av boksamlingen hit.
Biblioteket är idag dotterbibliotek till universitetsbiblioteket Swedenborg Library som finns i anslutning till Bryn Athyn College i USA. Vi delar det datoriserade biblioteksregistret med dem.
Större delen av våra samlingar är på svenska, engelska och latin, men många andra språk finns också representerade

Exempel på rubriker i vårt bibliotek

  • Swedenborgs egna verk i förstaupplagor och senare utgåvor
  • Biografier över Swedenborg
  • Biblar, psalmböcker och liturgier
  • Teologiska och andra uppslagsverk
  • Biografier
  • Nykyrkohistoria
  • Annan teologisk litteratur
  • Skönlitteratur
  • Tidskrifter
  • Språk och översättningsprinciper

Allt är samlat med utgångspunkten till att det finns en anknytning till Emanuel Swedenborg eller anses ha påverkat honom eller Jesper Swedberg. Vi har också en stor samling  dokument, brev etc med anknytning till swedenborgianismen.