Bibliotek Swedenborg är filial till universitetsbiblioteket Swedenborg Library som finns i anslutning till Bryn Athyn College i USA.

Vårt eget Bok och dokumentregister
För vårt unika material, dvs.det som inte finns i huvudbiblioteket i USA,  är ett register under uppbyggnad. I det kommer man kunna hitta äldre brev, protokoll och andra dokument rörande nykyrkohistoria och böcker som inte finns i den stora boksamlingen i Swedenborg Library USA.