Bokregister
Bibliotek Swedenborg är dotter-bibliotek till universitetsbiblioteket Swedenborg Library.
Om biblioteket
Bibliotek Swedenborg samlar och organiserar böcker, tidskrifter och dokument.
Om Swedenborg
Emanuel Swedenborg föddes i Stockholm 1688, son till Sara Behm och Jesper Swedberg.

Bokregister

Om Swedenborg

Besöka oss | Kontakt

Om Bibliotek Swedenborg

Bibliotek Swedenborg samlar och organiserar böcker, tidskrifter och dokument i första hand med anknytning till Emanuel Swedenborg och Nya Kyrkan.

I våra samlingar finns dessutom böcker kring teologi från 1600 talet och framåt, framför allt sådant som påverkat eller påverkats av Swedenborgs tänkande. Vår strävan är att systematisera våra samlingar och arkiv så de blir tillgängliga för forskare och en allmänhet intresserad i ämnet. Vi vill vara ett fönster och en mötesplats för dem som har ett djupt likaväl som ett ytligt intresse för Emanuel Swedenborg hans författarskap, hans sammanhang och hans person.